fritz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fritz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fritz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fritz.

Từ điển Anh Việt

  • fritz

    /frits/

    * danh từ

    to be on the fritz (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) hỏng, cần phải sửa chữa

    (Fritz) (từ lóng) người Đức