frisia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frisia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frisia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frisia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frisia

    an ancient region of northwestern Europe including the Frisian Islands

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).