frieze nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frieze nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frieze giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frieze.

Từ điển Anh Việt

 • frieze

  /fri:z/

  * danh từ

  vải len tuyết xoăn

  * danh từ

  (kiến trúc) trụ ngạch

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • frieze

  * kỹ thuật

  đường viền

  gờ tường

  xây dựng:

  dải trang trí

  điểm trang trí

  đường riềm gờ

  trụ ngạch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • frieze

  an architectural ornament consisting of a horizontal sculptured band between the architrave and the cornice

  a heavy woolen fabric with a long nap