frankly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frankly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frankly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frankly.

Từ điển Anh Việt

 • frankly

  * phó từ

  thẳng thắn, trung thực

  tell me frankly what's wrong: hãy nói thật cho tôi biết cái gì đang trục trặc

  frankly, I couldn't care less: thành thật mà nói, tôi không thể quan tâm ít hơn

  quite frankly, I'm not surprised: hết sức chân thành mà nói, tôi chẳng ngạc nhiên đâu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • frankly

  Similar:

  honestly: (used as intensives reflecting the speaker's attitude) it is sincerely the case that

  honestly, I don't believe it

  candidly, I think she doesn't have a conscience

  frankly, my dear, I don't give a damn

  Synonyms: candidly