fractured nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fractured nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fractured giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fractured.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fractured

  * kỹ thuật

  bị gãy

  bị nứt

  bị vỡ

  xây dựng:

  bị nứt nẻ