forty-niner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forty-niner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forty-niner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forty-niner.

Từ điển Anh Việt

 • forty-niner

  * danh từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) người đến Mỹ kiếm vàng năm 1849

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • forty-niner

  a miner who took part in the California gold rush in 1849

  Similar:

  forty-nine: being nine more than forty

  Synonyms: 49, il