forgery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forgery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forgery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forgery.

Từ điển Anh Việt

 • forgery

  /'fɔ:dʤəri/

  * danh từ

  sự giả mạo (chữ ký, giấy tờ...)

  cái giả mạo; giấy tờ giả mạo; chữ ký giả mạo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • forgery

  * kinh tế

  chữ ký giả mạo

  giấy tờ giả mạo

  sự giả mạo

  tội giả mạo

  vật giả mạo

  việc giả mạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • forgery

  criminal falsification by making or altering an instrument with intent to defraud

  Similar:

  counterfeit: a copy that is represented as the original