fordo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fordo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fordo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fordo.

Từ điển Anh Việt

  • fordo

    /fɔ:'du:/

    * ngoại động từ fordid, fordone

    (từ cổ,nghĩa cổ) tàn phá, phá huỷ

    giết, khử