fording nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fording nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fording giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fording.

Từ điển Anh Việt

 • fording

  * danh từ

  sự lội qua

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fording

  Similar:

  ford: the act of crossing a stream or river by wading or in a car or on a horse

  ford: cross a river where it's shallow