fontal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fontal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fontal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fontal.

Từ điển Anh Việt

  • fontal

    /'fɔntl/

    * tính từ

    từ đầu, từ gốc, nguyên thuỷ

    (thuộc) lễ rửa tội