foliar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foliar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foliar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foliar.

Từ điển Anh Việt

  • foliar

    /'fouliə/

    * tính từ

    (thuộc) lá; như lá