fluvio-glacial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fluvio-glacial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fluvio-glacial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fluvio-glacial.

Từ điển Anh Việt

 • fluvio-glacial

  * tính từ

  có nguồn gốc từ dòng sông do băng hà tan ra

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fluvio-glacial

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  băng thủy