flexing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexing.

Từ điển Anh Việt

  • flexing

    * danh từ

    sự uốn; néo uốn

Wiki: Flexin' là gì

Flexing: viết tắt: Flexin'; động từ nguyên thể: Flex.

Flex: uốn cong (cái gì đó) để uốn cong, di chuyển hoặc duỗi cánh tay hoặc chân hoặc kéo căng cơ, đặc biệt là để chuẩn bị cho một hoạt động thể chất.

To flex your fingers/feet/legs: Uốn cong ngón tay/bàn chân/chân của bạn.

He stood on the side of the pool flexing his muscles: Anh ấy đứng trên thành bể uốn cong cơ bắp của mình.