flautist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flautist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flautist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flautist.

Từ điển Anh Việt

  • flautist

    /'flɔ:tist/

    * danh từ

    người thổi sáo

Từ điển Anh Anh - Wordnet