flanker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flanker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flanker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flanker.

Từ điển Anh Việt

 • flanker

  /'flæɳkə/

  * danh từ

  công sự bảo vệ sườn; công sự đe doạ sườn

  vật nằm bên sườn

  (số nhiều) (quân sự) số người tấn công bên sườn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flanker

  * kinh tế

  công nhân lột da con thịt

  loạt sản phẩm mới

  sản phẩm mới bán ra trong loạt sản phẩm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flanker

  a soldier who is a member of a detachment assigned to guard the flanks of a military formation

  Similar:

  flanker back: a back stationed wide of the scrimmage line; used as a pass receiver