firer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

firer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm firer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của firer.

Từ điển Anh Việt

 • firer

  /'faiərə/

  * danh từ

  người đốt

  người bắn súng

  người châm ngòi nổ; máy châm ngòi nổ