finnan haddock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finnan haddock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finnan haddock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finnan haddock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • finnan haddock

    * kinh tế

    cá moru xông khói

Từ điển Anh Anh - Wordnet