finitude nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finitude nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finitude giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finitude.

Từ điển Anh Việt

  • finitude

    * danh từ

    tính hữu hạn; tính hạn chế

Từ điển Anh Anh - Wordnet