figurine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

figurine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm figurine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của figurine.

Từ điển Anh Việt

 • figurine

  /'figjuri:n/

  * danh từ

  bức tượng nhỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • figurine

  a small carved or molded figure

  Synonyms: statuette