fermented juice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fermented juice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fermented juice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fermented juice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fermented juice

    * kinh tế

    nước ép lên men