ferber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ferber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ferber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ferber.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ferber

    United States novelist; author of several popular novels (1887-1968)

    Synonyms: Edna Ferber

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).