feod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

feod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm feod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của feod.

Từ điển Anh Việt

  • feod

    * danh từ

    thái ấp; lãnh địa