fellatio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fellatio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fellatio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fellatio.

Từ điển Anh Việt

  • fellatio

    * danh từ

    sự kích thích dương vật bằng cách mút, liếm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fellatio

    oral stimulation of the penis

    Synonyms: fellation