farl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

farl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm farl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của farl.

Từ điển Anh Việt

  • farl

    /fɑ:l/

    * danh từ

    (Ê-cốt) bánh fan (một loại bánh mỏng, làm bằng bột yến mạch)