extinguishment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extinguishment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extinguishment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extinguishment.

Từ điển Anh Việt

 • extinguishment

  /iks'tiɳgwiʃmənt/

  * danh từ

  sự dập tắt, sự làm tiêu tan, sự làm tắt

  sự làm lu mờ, sự át

  sự làm cho cứng họng

  sự thanh toán

  sự tiêu diệt, sự phá huỷ

  (pháp lý) sự huỷ bỏ