eustoma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eustoma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eustoma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eustoma.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • eustoma

    small genus of herbs of warm regions of southern North America to northern South America

    Synonyms: genus Eustoma

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).