eolic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eolic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eolic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eolic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • eolic

  * kỹ thuật

  do gió

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • eolic

  Similar:

  aeolic: the dialect of Ancient Greek spoken in Thessaly and Boeotia and Aeolis

  Synonyms: Aeolic dialect