ends of the receiving antenna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ends of the receiving antenna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ends of the receiving antenna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ends of the receiving antenna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ends of the receiving antenna

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đầu của ăng ten thu