endearingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

endearingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm endearingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của endearingly.

Từ điển Anh Việt

 • endearingly

  /in'diəriɳli/

  * phó từ

  thân ái, trìu mến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • endearingly

  Similar:

  adorably: in an adorable manner

  the toddler behaved adorably