end-to-end transit delay notification (eetdn) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

end-to-end transit delay notification (eetdn) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm end-to-end transit delay notification (eetdn) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của end-to-end transit delay notification (eetdn).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • end-to-end transit delay notification (eetdn)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thông báo thời gian trễ quá độ toàn trình