elliptically polarized light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elliptically polarized light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elliptically polarized light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elliptically polarized light.

Từ điển Anh Việt

  • elliptically polarized light

    (Tech) ánh sáng hướng cực dạng bầu dục