electro-optical image correlator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electro-optical image correlator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electro-optical image correlator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electro-optical image correlator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electro-optical image correlator

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ tương quan ảnh điện quang