effluvia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

effluvia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm effluvia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của effluvia.

Từ điển Anh Việt

  • effluvia

    /e'flu:vjəm/

    * danh từ, số nhiều effluvia

    khí xông lên, mùi xông ra; mùi thối, xú khí

    (vật lý) dòng từ