effluent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

effluent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm effluent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của effluent.

Từ điển Anh Việt

 • effluent

  /'efluənt/

  * tính từ

  phát ra, tuôn ra (ánh sáng, điện...)

  * danh từ

  nhánh, dòng nhánh, sông nhánh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • effluent

  * kinh tế

  chất thải công nghiệp

  chảy đi

  dòng chảy

  nước thải

  nước thải, chất thải công nghiệp

  * kỹ thuật

  dòng chảy

  dòng chảy thoát

  dòng nước thải

  dòng thoát ra

  nhánh

  nhánh sông

  nhánh suối

  nước thải

  nước thoát

  sông nhánh

  cơ khí & công trình:

  chi lưu

  hóa học & vật liệu:

  dòng chảy ra

  nước thải/ khí thải

  điện lạnh:

  dòng thải

Từ điển Anh Anh - Wordnet