economist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economist.

Từ điển Anh Việt

 • economist

  /i:'kɔnəmist/

  * danh từ

  nhà kinh tế học

  người tiết kiệm

  người quản lý (tiền bạc...)

  rural economist

  nhà nông học

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • economist

  * kinh tế

  chủ nghĩa kinh tế

  kinh tế gia

  nhà kinh tế

  * kỹ thuật

  nhà kinh tế

Từ điển Anh Anh - Wordnet