dryas octopetala nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dryas octopetala nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dryas octopetala giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dryas octopetala.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dryas octopetala

    Similar:

    mountain avens: creeping evergreen shrub with large white flowers; widely distributed in northern portions of Eurasia and North America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).