drip-dry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drip-dry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drip-dry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drip-dry.

Từ điển Anh Việt

 • drip-dry

  /'dripdrai/

  * danh từ

  sự phơi cho nhỏ giọt mà khô (không vắt)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • drip-dry

  dry by hanging up wet

  used of fabrics that do not require ironing

  drip-dry shirts for travel

  Synonyms: permanent-press

  Similar:

  wash-and-wear: treated so as to be easily or quickly washed and dried and requiring little or no ironing

  a wash-and-wear shirt