discoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

discoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm discoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của discoid.

Từ điển Anh Việt

  • discoid

    * tính từ

    hình đựa

Từ điển Anh Anh - Wordnet