dialed call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dialed call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dialed call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dialed call.

Từ điển Anh Việt

  • dialed call

    (Tech) cú gọi quay số