detrimentally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

detrimentally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm detrimentally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của detrimentally.

Từ điển Anh Việt

  • detrimentally

    * phó từ

    bất lợi

Từ điển Anh Anh - Wordnet