demobilization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demobilization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demobilization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demobilization.

Từ điển Anh Việt

 • demobilization

  /'di:,moubilai'zeiʃn/

  * danh từ

  sự giải ngũ; sự phục viên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • demobilization

  act of changing from a war basis to a peace basis including disbanding or discharging troops

  demobilization of factories

  immediate demobilization of the reserves

  Synonyms: demobilisation

  Antonyms: mobilization