degrader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

degrader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm degrader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của degrader.

Từ điển Anh Việt

  • degrader

    xem degrade

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • degrader

    Similar:

    debaser: a person who lowers the quality or character or value (as by adding cheaper metal to coins)