decoupling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

decoupling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm decoupling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của decoupling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • decoupling

  * kỹ thuật

  sự cách ly

  sự tháo

  điện lạnh:

  sự gỡ

  điện tử & viễn thông:

  sự khử ghép

  điện:

  sự nhả

  sự tách