debater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

debater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm debater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của debater.

Từ điển Anh Việt

 • debater

  /di'beitə/

  * danh từ

  người tranh luận giỏi

  người tham gia thảo luận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • debater

  someone who engages in debate

  Synonyms: arguer