deadman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deadman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deadman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deadman.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • deadman

  * kỹ thuật

  trụ neo

  tường chống

  điện:

  cái neo