deadbolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deadbolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deadbolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deadbolt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • deadbolt

  * kỹ thuật

  chốt cố định

  xây dựng:

  chốt chết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • deadbolt

  Similar:

  bolt: the part of a lock that is engaged or withdrawn with a key