daminozide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

daminozide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm daminozide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của daminozide.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • daminozide

    Similar:

    alar: a chemical sprayed on fruit trees to regulate their growth so the entire crop can be harvested at one time

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).