cynara cardunculus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cynara cardunculus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cynara cardunculus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cynara cardunculus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cynara cardunculus

    Similar:

    cardoon: southern European plant having spiny leaves and purple flowers cultivated for its edible leafstalks and roots

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).