cyclonal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cyclonal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cyclonal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cyclonal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cyclonal

  Similar:

  cyclonic: of or relating to or characteristic of the atmosphere around a low pressure center

  cyclonic cloud pattern

  Synonyms: cyclonical

  cyclonic: of or relating to or characteristic of a violent tropical storm

  cyclonic destruction

  Synonyms: cyclonical

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).