cyaniding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cyaniding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cyaniding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cyaniding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cyaniding

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  sự xyanua hóa

  hóa học & vật liệu:

  xianua hóa